PRIESKUM SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV


Potrebujete si overiť ako sú spokojní vaši zamestnanci, stabilizovať tím, či vybudovať alebo zmeniť firemnú kultúru? K tomuto účelu máme pre vás pripravený produkt zameraný na prieskum spokojnosti zamestnancov. Zameriava sa na analýzu atmosféry vo firme, slúži na zmapovanie kľúčových problémov, ktoré by mohli byť dôvodom pre nižšiu efektivitu výkonu zamestnancov. Môže poukázať na interpersonálne problémy a upozorniť na možnú destabilizáciu zamestnancov. Dokáže odhaliť potenciálne riziko odchodu zamestnancov. Je tiež efektívnym nástrojom na plánovanie benefitov tak, aby vyčlenené prostriedky boli vynakladané účelne. Metódu je možné využiť aj pri prieskume preferovaných hodnôt zamestnancov.


    Môže byť realizovaný formou:
  • Dotazníkovou formou.

  • Školeniami zameranými na firemnú kultúru, spojenými s krátkym prieskumom spokojnosti.


V záverečnej správe sú formulované aj opatrenia a navrhované riešenia pre zmeny alebo rozvoj spoločnosti.


PERSONÁLNE PORADENSTVO


Služba je určená najmä majiteľom menších spoločností, alebo firmám, ktoré nemajú špecializovaný tím na rozvoj ľudských zdrojov, prípadne aj pre pracovníkov personálnych útvarov, ktorí potrebujú zaviesť, či obnoviť personálne procesy v spoločnosti. Zahŕňa konzultačnú a poradenskú činnosť pri nastavovaní personálnych procesov, formovaní alebo zmene firemnej kultúry. Napomáha nastaviť procesy spojené so vznikom, s rastom alebo zmenou spoločnosti. Cieľom je zvýšiť efektivitu a profesionalitu riadenia firmy a jej zamestnancov.