Outplacement KLASIK Outplacement ELITE

OUTPLACEMENT KLASIK


V prípade, že vaša spoločnosť musí riešiť problém uvoľňovania zamestnancov, služba Outplacement vám pomôže vysporiadať sa s ním, na profesionálnej úrovni a bez ďalších škôd, ktoré je možné v praxi pozorovať. Outplacement KLASIK sa zameriava predovšetkým na širšie pokrytie rôznorodých pozícií v spoločnosti, najmä na výkonné, výrobné a špecializované pozície.


Služba zahŕňa:

Výhody:

 • Orientáciu na trhu práce.

 • Prípravu zamestnancov na vzniknutú situáciu – školenie ako zvýšiť úspešnosť pri hľadaní si vhodného zamestnania.

 • Kariérne poradenstvo – odborné poradenstvo v oblasti možného profesijného uplatnenia sa na základe posúdenia profilu zamestnanca, jeho predpokladov, zámerov a regiónu.

 • Individuálne konzultácie – príprava profesijného CV, motivačného listu, sebaprezentácie a konzultácie ohľadom prípadných výberových pohovorov, zasielanie žiadostí a pod.

 • Možnosť zmapovania potenciálu zamestnancov a ich kompetencií v súlade s aktuálnymi popismi pracovných miest.

 • Eliminácia negatívnych emočných reakcií, napr. strachu, hnevu zo strany prepúšťaných zamestnancov, alebo ich frustrácie zo straty zamestnania.

 • Uvoľnenie vnútorných psychických pnutí a predpoklad preladenia ich vnútorného postoja.

 • Zachovanie dobrého mena firmy, podniku.

 • Stabilizácia kľúčových zamestnancov, ktorí v spoločnosti zostávajú a sú dôležití pre udržanie si jej kvality, výkonnosti, konkurencieschopnosti a ďalšieho rastu.

 • Zachovanie a podporenie firemnej kultúry a atmosféry v spoločnosti.

 • V prípade opätovného rastu spoločnosti a nového náboru zamestnancov, sú prepustení zamestnanci ochotnejší vrátiť sa k bývalému zamestnávateľovi, čím firma získava kvalitných, osvedčených zamestnancov. Zároveň tým ušetrí náklady na výberový proces a odbornú prípravu nových zamestnancov a skráti sa proces adaptácie zamestnancov.

 • Možnosť prispôsobiť a „vyskladať“ produkt tak, aby vyhovoval podmienkam a očakávaniam zadávateľa, zameral sa na konkrétne cieľové skupiny.


  Ďalšie služby k produktom:

  K ďalším doplnkovým službám produktov Outplacement môžeme ponúknuť:

 • Poradenskú a konzultačnú činnosť pre útvar ľudských zdrojov.
 • Výpomoc pri prezentácii projektu zamestnancom spoločnosti.
 • Preškolenie manažérov, kompetentných zamestnancov, ktorí vedú rozhovory pri uvoľňovaní zamestnancov – pre zvýšenie kvality komunikácie, odbúraní strachu manažérov z danej situácie, rozšírenie ich manažérskych zručností.
 • Individuálny koučing pre manažérov a pracovníkov útvarov ľudských zdrojov.