PORADENSTVO PRE NEZAMESTNANÝCH


V prípade, že ste sa stali nezamestnaným/nou, alebo vám v blízkej budúcnosti hrozí strata zamestnania, poskytujeme odborné poradenstvo v tejto situácii. Pomôžeme vám redukovať stres, napätie, frustráciu a strach so vzniknutej situácie. Zároveň vám pomôžeme zorientovať sa na trhu práce a pripraviť sa kvalitne na proces hľadania si nového zamestnania.


Služba zahŕňa:

  • Analýza súčasnej situácie a podmienok.

  • Individuálne posúdenie osobnostného potenciálu – realizuje sa formou diagnostického posúdenia v časovom rozsahu cca
    3,5 – 4 hod. a následného spracovania výsledkov.

  • Individuálne rozhovory – ktoré sa zameriavajú na poskytnutie spätnej väzby z výsledkov diagnostického posudzovania a analýzy ďalšieho vhodného pracovného uplatnenia.

  • Poradenstvo v oblasti sebaprezentácie, prípravy profesijného CV, motivačného listu, zasielanie žiadostí a ďalších podkladov k výberovému procesu.

  • Individuálne konzultácie a poradenstvo pri orientácii na trhu práce a zvyšovanie úspešnosti pri hľadaní si nového zamestnania, usmernenie pri hľadaní si konkrétneho pracovného uplatnenia.

  • Tréning a nácvik výberového pohovoru.


Z ponúkaného portfólia poskytovaných služieb, je možné vybrať si komplexný servis alebo len niektoré časti produktu.