KARIÉRNE PORADENSTVO


Potrebujete sa zorientovať na trhu práce alebo zvažujete zmenu zamestnania? Cítite, že nie ste spokojný so svojím súčasným pracovným uplatnením? Chceli by ste poznať svoj potenciál a možnosti nájsť si prácu aj v inej profesii?


Pre všetkých, ktorí hľadajú odpovede na uvedené otázky je určené kariérne poradenstvo. Vieme Vám poskytnúť prehľad o vašich možnostiach a schopnostiach. Realizuje sa formou individuálneho poradenstva.


Služba zahŕňa:

  • Individuálne posúdenie osobnostného potenciálu - realizuje sa formou diagnostického posúdenia v časovom rozsahu cca 3,5 až 4 hod. a následného spracovania výsledkov.

  • Individuálne rozhovory ktoré sa zameriavajú na poskytnutie spätnej väzby z výsledkov diagnostického posudzovania a analýzy ďalšieho vhodného pracovného uplatnenia

  • Individuálne poradenstvo a koučing zameraný na ďalšie smerovanie rozvoja, hľadanie spôsobov uplatnenia sa, príprava na výberový pohovor (aké otázky môžete očakávať, ako sa na ne pripraviť, vhodné oblečenie a správanie a pod.), konzultácie k príprave CV a motivačného listu. Realizuje sa formou individuálnych sedení.


Služba je poskytovaná odborníkmi, profesionálmi v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov s psychologickým vzdelaním, ktorí majú skúsenosti aj z praxe zamestnávateľov, ale aj personálnych agentúr.