Spoločnosť Developing Support stavia svoje služby na dlhoročnej skúsenosti a bohatej praxi svojho tímu v oblasti riadenia ľudských zdrojov a poradenstva.


Naším cieľom je vytvárať priestor pre rozvojovú podporu jednotlivcov, zamestnancov, ale aj celých pracovných tímov. Našou prácou chceme dosiahnuť, aby sme dokázali odhaliť a využiť vnútorné zdroje, rozvinúť predpoklady a kvality jednotlivcov aj firiem. Usmerňovať ich tak, aby dokázali stavať na svojich silných stránkach a plne rozvíjať svoj potenciál v súlade s ich vnútornou spokojnosťou. Každá spoločnosť, firma a aj jednotlivci v nej sú jedineční, a preto sa snažíme rešpektovať ich jedinečnosť svojím prístupom a prispôsobovaním našich produktov a služieb ich potrebám. Usilujeme sa nachádzať individuálne riešenia, podporovať rozvoj, motiváciu, profesionalitu a efektivitu výkonu všetkých strán. Zakladáme si na profesionálnom, avšak ľudskom a otvorenom prístupe.


Vážime si, a zároveň je pre nás veľkou motiváciou, ak môžeme byť vaším sprievodcom pri hľadaní zmysluplnej a spokojnej existencie, pracovnej sebarealizácii a vnútornej vyrovnanosti.


    Naše hodnoty:

  • Poskytovanie podpory a individuálnej starostlivosti naším klientom

  • Ústretovosť a flexibilita

  • Odbornosť a profesionalita

  • Otvorená komunikácia a férový prístup

  • Dôvera, zodpovednosť a spoľahlivosť

  • Pozitívne myslenie a postoj

  • Neustály rozvoj a sebareflexia