Firemné referencie Individuálne referencie


Na základe odporúčania sme začali spoluprácu so spoločnosťou Developing Support v roku 2011. Naším cieľom bolo zmapovanie potenciálu zamestnancov a zhodnotiť perspektívu ich ďalšieho rastu v našich spoločnostiach formou Assessment Centra. Jednalo sa najmä o pozície manažérov, vrcholových manažérov a špecialistov. Môžeme konštatovať, že sme pozorovali profesionálnu kvalitu a prístup zástupcov spoločnosti Developing Support. Oceňujeme tiež prispôsobenie projektu našim podmienkam a osobný prístup k našim zamestnancom. Účastníci projektu mali možnosť v spätnej väzbe komunikovať svoje výsledky hodnotenia, čo sa stretlo zo strany zamestnancov aj vedenia s pozitívnou odozvou. Na základe úspešnej realizácie projektov uvažujeme pokračovať v spolupráci aj v nasledujúcom období.


Ing. Radovan Lahoda


Generálny riaditeľ, VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s. a spoločnosť


FERRMONT, spol.s.r.o.
So spoločnosťou Develloping Support spolupracujeme od roku 2010. Nakoľko sme sa pripravovali na zavádzanie certifikátu kvality, potrebovali sme zmapovať potenciál ľudí v spoločnosti a odborne ich pripraviť na zmeny. Z ponuky služieb sme využili najmä hodnotenie zamestnancov formou Assessment Centra, na ktoré následne nadviazal súbor školení či už z oblasti Firemnej kultúry, rozvoja komunikačných zručností a ďalších mäkkých zručností. Odbornou prípravou prešli aj manažéri, ktorým sa podarilo na základe školení efektívnejšie riadiť ľudí a zvýšiť produktivitu výkonu. Niektorí z nich dokonca využili aj službu odborného poradenstva formou koučingu. Celú spoluprácu zatiaľ hodnotíme veľmi pozitívne a oceňujeme profesionálny a zároveň ľudský prístup.


Ing. Vladimír Svrbický


Generálny riaditeľ, STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Zoznam referenčných firiem
  Spolupracujeme s nasledovnými renomovanými spoločnosťami:
 • a_set, spol.s.r.o.
 • BPM Slovakia, spol.s.r.o.
 • CK TURANCAR, spol.s.r.o.
 • FERRMONT, spol.s.r.o.
 • GARANT PARTNER PLUS,s.r.o.
 • OMV Slovensko, spol. s.r.o.
 • QSCert, spol. s.r.o.
 • Riverpark Dance School , spol. s.r.o.
 • SLOVATYS, spol. s.r.o.
 • STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
 • Timan, spol.s.r.o.
 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY – EKOLOGICKÝ PODNIK, a.s.
 • MATADOR,s.r.o. - Bratislava
 • Pútnický mlyn - reštaurácia a penzión
 • a ďalší