Telefon  +421 905 563 427

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Assessment Centrum

Je to metóda, ktorá slúži na efektívne zhodnotenie osobnostného potenciálu účastníkov. Usiluje sa predovšetkým čo najobjektívnejšie a komplexne odhaliť kvality hodnotených kandidátov, či zamestnancov. Vyhodnocuje nielen ich silné alebo slabé stránky, potenciál rastu a navrhuje odporúčania v súlade s požiadavkami na pracovné miesto.

V priebehu hodnotiaceho procesu kandidáti prechádzajú rôznorodými aktivitami ako sú diagnostické posúdenie, špecifické interview zamerané na preskúmanie motivácie hodnoteného a rôzne modelové situácie. Odporúčaná dĺžka realizácie AC je 1 deň.

skupinka ľudí

Oblasť využitia: Výhody:
  • Výberový proces – štandardné výberové konanie je možné doplniť aj o túto komplexnejšiu metódu, ktorá umožní rozsiahlejšie posúdiť potenciál kandidáta. Odporúča sa najmä pri obsadzovaní kľúčových pozícii, špecialistov a manažérov.
  • Adaptačný proces – ešte počas skúšobnej lehoty, v rámci adaptačného procesu zamestnanca, umožňuje zhodnotiť potenciál novoprijatého zamestnanca a overiť si prípadné pochybnosti o jeho vhodnosti pre obsadené pracovné miesto. V prípade rozvoja talentov napomáha odporučiť vhodné zameranie pre optimálny rozvoj ich schopností a vhodného pracovného zaradenia.
  • Zmapovanie potenciálu zamestnancov vo vzťahu k súčasným pozíciám / proces optimalizácie organizačnej štruktúry – v prípade rozvoja alebo recesie spoločnosti, podniku umožňuje posúdiť potenciál súčasných zamestnancov pre podporu rozvoja a rastu spoločnosti. V prípade recesie firmy umožňuje vytipovať kľúčových zamestnancov,  ktorých potrebuje v spoločnosti stabilizovať. Ostatných zamestnancov môže preorientovať na iný druh činností v súlade s ich potenciálom.
  • Možnosť overiť konkrétne sociálne, zručnosti a vlastnosti
  • Dokážeme lepšie posúdiť, či sa kandidát hodí do firemnej kultúry a tímu
  • Úspešný kandidát si viac váži pracovné miesto, ktoré získal, keďže úspešne prešiel náročným procesom a zamestnávateľ si ho vybral spomedzi iných kvalitných uchádzačov.
  • Ak je pri AC aj nadriadený pracovník, lepšie si dokáže vybrať vhodného kandidáta, s ktorým bude vedieť lepšie komunikovať a zhodnotiť jeho predpoklady.
  • Efektívna optimalizácia v čase krízy – výber kľúčových zamestnancov a ich stabilizácia.
  • Dokážeme obmedziť ohrozujúce faktory, negatívne vlastnosti, neželané správanie, ktoré by mohli mať negatívny dopad na výkon pozície a pôsobenie zamestnanca vo firme – znižujeme mieru fluktuácie a riziko problémového odchodu zamestnanca.
  • Dokážeme ušetriť náklady na zamestnanca – náklady na realizáciu výberu kandidáta v porovnaní s nákladmi na mzdu, odvody a zaškolenie zamestnanca, či nežiaducimi dopadmi jeho menej kvalitného výkonu a pod.