Telefon  +421 905 563 427

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Development centrum

Je rozvinutím metódy Assessment Centra (AC) a jeho pokračovaním pre preskúmanie potenciálu interných zamestnancov. Okrem zmapovania ich nadodborného potenciálu, sa orientuje aj na ich ďalší rozvoj. Často odhalí aj skrytý potenciál účastníkov a umožňuje efektívne nastaviť proces vzdelávania a rozvoja zamestnancov. Rovnako ako pri AC prechádzajú zamestnanci rôznorodými aktivitami ako sú diagnostické posúdenie, štruktúrované interview zamerané na motivačné faktory, modelové situácie, prípadové štúdie a pod. Taktiež je im podávaná spätná väzba, avšak už aj s odporúčaniami pre ich ďalší rozvoj a smerovanie. Čas trvania samotného hodnotiaceho procesu sa pohybuje v závislosti od rozsahu posudzovaných kompetencií, t.j. 1 - 2 dni.

zamestnanec prezentuje pred kolegami

Oblasť využitia: Výhody:
 • Zmapovanie potenciálu zamestnancov v spoločnosti, podniku, firme.
 • Vzdelávanie zamestnancov – nastavenie efektívnejšieho procesu vzdelávania so zameraním sa na potreby zamestnávateľa, v súlade s potrebami zamestnancov.
 • Plánovanie ľudských zdrojov – porovnanie kompetencií zamestnancov s požiadavkami na pracovné miesto.
 • Výber talentov a ich rozvoj – identifikácia talentov v spoločnosti a návrh ďalších opatrení pre ich rozvoj.
 • Systém motivácie zamestnancov – cielené nastavenie motivačných faktorov a výber benefitov do efektívneho sociálneho programu firmy.
 • Firemná kultúra – zmapovanie a skvalitnenie.
 • Kariérne plánovanie – príprava špecialistov, budúcich manažérov, manažérov a odhalenie ich potenciálu pre ďalší rozvoj.
 • Identifikovanie možnej fluktuácie, či tzv. psychologickej výpovede – zamestnávateľ sa vyhýba riziku že príde o kľúčových zamestnancov
 • Možnosť zmapovania potenciálu zamestnancov a ich kompetencií v súlade s aktuálnymi popismi pracovných miest.
 • Zhodnotenie potenciálu zamestnanca vzhľadom na jeho ďalší kariérny rast a rozvoj.
 • Efektívnejšie plánovanie ľudských zdrojov.
 • Cielené vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, s možnosťou efektívnejšieho vynakladania prostriedkov na vzdelávanie, šetrenie nákladov.
 • Nastavenie procesu koučingu pre vybraných zamestnancov (napr. manažéri, obchodníci a pod.).
 • Čiastočné zmapovanie firemnej kultúry a atmosféry vo firme. Identifikácia problémov,  úrovni komunikácie a informovanosti zamestnancov.
 • Identifikácia problémov v komunikácii (zamestnanec, v rámci oddelenia, medzi útvarmi navzájom).
 • Práca s talentami a ich ďalší rozvoj.
 • Stabilizácia zamestnancov.
 • Efektívnejšie riadenie a cielená motivácia
 • Práca so sebareflexiou zo strany zamestnancov.
 • Prispôsobenie personálnych procesov aktuálnemu stavu