Telefon  +421 905 563 427

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Školenia a tréningy

Naším cieľom je pripravovať na mieru šité tréningové a rozvojové aktivity. Prispôsobujeme sa potrebám a požiadavkám klientov, v súlade so súčasnými možnosťami realizácie. Často predchádza tréningovému procesu analýza vzdelávacích potrieb, identifikácia potrieb klienta a flexibilne reagujeme na interné aj externé vplyvy. Usilujeme sa, aby vzdelávanie a rozvoj  mohli byť zacielené efektívne na konkrétne potreby organizácie, ale aj jednotlivcov. Školenia prebiehajú interaktívnym spôsobom v aktívnej komunikácii, s dôrazom na praktické príklady z praxe. Atmosféra školení je živá a dynamická.

Tréningové aktivity často nadväzujú aj na službu Development Centrum, ktoré definuje požiadavky a odporúčania na ďalší individuálny rozvoj zamestnanca a tímov.

Prehľad niektorých ponúkaných tém:

 • Efektívna komunikácia v praxi – ( reč tela aj verbálna komunikácia)
 • Presvedčivá telefonická a mailová komunikácia – v internom aj externom prostredí
 • Asertívna komunikácia, vyjednávanie a zvládanie námietok
 • Time - management, stanovovanie priorít, práca pod tlakom
 • Profesionálny obchodník – školenia zamerané na zvýšenie presvedčivosti, úspešnej komunikácie, vytváranie príležitostí a obchodnej stratégie...
 • Profesionálna asistentka
 • Manažérske školenia zamerané na: vedenie ľudí, štýly riadenia, koučing, delegovanie, vedenie porád, motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • Efektívne rozhodovanie
 • Tímová spolupráca a vedenie tímov
 • Motivácia a sebamotivácia, (ako sa ubrániť frustrácii a negatívnemu mysleniu)
 • Rozvoj prezentačných zručností
 • Firemná kultúra – budovanie a podpora hodnôt organizácie
 • Zvládanie stresových, náročných a záťažových situácií
 • Pozitívne myslenie, mindfulness, práca s koncentráciou
 • Školenia pre pracovníkov personálnych útvarov – ako napr. vedenie výberového pohovoru, nastavenie personálnych procesov, systém adaptácie zamestnancov, motivácia zamestnancov a jej nástroje a pod.
 • Ako sa úspešne presadiť na trhu práce – určená najmä nezamestnaným alebo uvoľňovaným zamestnancom

Dĺžka trvania: 1 – 2 dni podľa nadefinovania obsahu jednotlivého školenia

Počet účastníkov školenia: 6 – 12

Lektori: sú odborníci z praxe, ktorí majú bohatú lektorskú činnosť a majú skúsenosti

z praxe.